Op deze pagina vind je alle recensies die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van mijn gegeven diensten.


 

‘Je kunt op een creatieve manier met elkaar communiceren.’

Logo de Toermalijn

De kinderen van klas zes (groep acht) hebben, samen met de juf, een recensie geschreven aan de hand van een korte vragenlijst die de juf heeft opgesteld. De vragen waren: Wat heb je aan nieuwe dingen gehoord en gedaan? Wat heeft je verrast, verwonderd, verbaasd? Wat heeft je geraakt? Welke persoonlijke boodschap heb je voor Sofie?

Tijdens de workshop van Sofie hebben we mogen leren over de dovencultuur en gebarentaal. Ook heeft ze veel over zichzelf verteld, waardoor we beter beeld hebben gekregen over hoe het is om doof te zijn. Door gebarentaal-bewuste spellen te doen, laat Sofie de kinderen zelf ervaren hoe ze op een creatieve manier met elkaar kunnen communiceren als je niet mag praten met stem (omdat je elkaar zo dan ook niet kunt verstaan).

Enkele reacties op de vraag wat de kinderen hebben verrast, verwonderd of verbaasd waren: “Dat gebarentaal zo moeilijk kan zijn”, “hoe ze zo snel gebarentaal kunnen”, “hoe Sofie heeft leren praten” en “dat weinig mensen er rekening mee houden”.

In een persoonlijke boodschap werd nog door meerdere kinderen aangegeven dat ze het een leuke workshop vonden. Ze hopen allemaal dat Sofie naar nog meer scholen toe mag om iedereen kennis te kunnen laten maken met het doof-zijn, dovencultuur en gebarentaal. Haar doorzettingsvermogen is groot! Goed dat Sofie dit is begonnen.

Ellen Boerema
Juf van klas zes (2018-2019)
De Toermalijn, Meppel
25 juni 2019

 

‘Een beperking kan ook een verrijking zijn.’

Logo ROC Friese Poort

Sofie Helleman van SpeciTaal is een enthousiaste spreekster, die studenten op een natuurlijke manier vertelt over de dovencultuur en haar persoonlijke ervaringen.  Ze stelt de studenten op hun gemak en daagt de studenten uit om ook met vragen te komen.  Aan de hand van persoonlijke voorbeelden en praktische oefeningen  hebben onze studenten kunnen horen en ervaren hoe je met een beperking volwaardig mee kunt doen in de maatschappij. Studenten werden zich bewust, dat een beperking ook een verrijking kan zijn. Ze wil met haar lessen de studenten bekend maken met de dovencultuur. Haar praktische opdrachten en oefeningen sloten goed aan bij de belevingswereld van onze studenten.

Reacties van studenten: “Ik hing van het begin tot het einde aan haar lippen”, “Ik zou zelf ook wel gebarentaal willen leren”, “Wat een interessante les” en “Ik wist eerst helemaal niets van de dovencultuur, maar nu wel”.

De les over de dovencultuur was een onderdeel in de lessenserie over diversiteit en inclusie. Meedoen, zoeken naar mogelijkheden is een zéér actueel thema voor onze participatiesamenleving. Ik vind dat Sofie Helleman met haar verhaal over de dovencultuur  een positieve bijdrage levert aan de acceptatie van mensen met een (auditieve) beperking en in de persoonlijke ontwikkeling van studenten van de opleiding Sociaal Werk van ROC Friese Poort.

Marten Leistra
Docent omgangskunde, opleiding Sociaal Werk
ROC Friese Poort
15 januari 2019