Recensies

Op deze pagina vind je alle recensies die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van mijn gegeven diensten.


‘Een beperking kan ook een verrijking zijn.’
Logo ROC Friese Poort

Sofie Helleman van SpeciTaal is een enthousiaste spreekster, die studenten op een natuurlijke manier vertelt over de dovencultuur en haar persoonlijke ervaringen.  Ze stelt de studenten op hun gemak en daagt de studenten uit om ook met vragen te komen.  Aan de hand van persoonlijke voorbeelden en praktische oefeningen  hebben onze studenten kunnen horen en ervaren hoe je met een beperking volwaardig mee kunt doen in de maatschappij. Studenten werden zich bewust, dat een beperking ook een verrijking kan zijn. Ze wil met haar lessen de studenten bekend maken met de dovencultuur. Haar praktische opdrachten en oefeningen sloten goed aan bij de belevingswereld van onze studenten.

Reacties van studenten: “Ik hing van het begin tot het einde aan haar lippen”, “Ik zou zelf ook wel gebarentaal willen leren”, “Wat een interessante les”, “Ik wist eerst helemaal niets van de dovencultuur, maar nu wel”.

De les over de dovencultuur was een onderdeel in de lessenserie over diversiteit en inclusie. Meedoen, zoeken naar mogelijkheden is een zéér actueel thema voor onze participatiesamenleving. Ik vind dat Sofie Helleman met haar verhaal over de dovencultuur  een positieve bijdrage levert aan de acceptatie van mensen met een (auditieve) beperking en in de persoonlijke ontwikkeling van studenten van de opleiding Sociaal Werk van ROC Friese Poort.

Marten Leistra
Docent omgangskunde, opleiding Sociaal Werk
ROC Friese Poort
15 januari 2019

error: