Binnen SpeciTaal richt ik me vooral op de bewustwording van de samenleving. Ik vind het belangrijk dat we elkaars krachten en kwaliteiten kunnen gebruiken, maar dat kan alleen als de samenleving zich bewuster om kan gaan met de dovenmaatschappij die er ook mag zijn. Dit doe ik door middel van het aanbieden van workshops. Maar er is meer! Daarom kun je ook kiezen uit extra aanbod dat SpeciTaal kan leveren.

Met mijn bedrijf wil ik, naast het creëren van extra bewustzijn, ook mensen enthousiasmeren of aansturen. Daarom kun je kiezen uit extra aanbod aan diensten. Deze diensten zijn gebaseerd op advies en aansturing. Het is fijn, maar waar nodig ook belangrijk, om de juiste ondersteuning aan te kunnen bieden op gebied van doof-zijn, dovencultuur en/of gebarentaal. Wel blijf ik iedere keer kijken naar het belang van elke vraag en aanbod. Dit moet goed passen bij de missie en visie van SpeciTaal; namelijk het vergroten van de bewustzijn rondom het doof-zijn, de dovencultuur en gebarentaal.

Je zult straks merken dat het extra aanbod vooral online-diensten zal bevatten. Het voordeel hiervan is dat ik deze werkzaamheden op afstand kan uitvoeren. Maar dat betekent ook dat we altijd goed moeten communiceren. Ik kan pas mijn werk uitvoeren, wanneer ik weet wat er precies van mij wordt verwacht. Ook is het voor mij belangrijk dat ik weet wat ik van de klant kan verwachten. Samen staan we immers sterk.

Extra aanbod

  • Het vertalen van video’s naar de Nederlandse Gebarentaal of Nederlands met Gebaren (eventueel inclusief videobewerking en ondertiteling);
  • Het geven van adviezen bij bedrijven, organisaties en/of instellingen, bijvoorbeeld omdat er een dove collega komt werken;
  • Het schrijven van (online) teksten voor mensen die daar moeite mee hebben of het willen uitbesteden.

Deze bovenstaande diensten kan ik in principe altijd voor jou realiseren. Heb jij iets anders in gedachten? Neem dan zeker contact met mij op om jouw ideeën en wensen te bespreken.

Het mooie van SpeciTaal is dat ik binnen twee taalgebieden werk, namelijk Nederlandse Gebarentaal (of Nederlands met Gebaren) en gesproken Nederlands. Dat betekent dat alle afgenomen diensten binnen twee talen kan worden aangeboden.