Extra diensten

Binnen SpeciTaal richt ik me voornamelijk op de verbinding van de samenleving, waar ik taal als middel voor inzet. Ik vind het belangrijk dat we elkaars krachten en kwaliteiten kunnen gebruiken, maar dat kan alleen als de samenleving zich bewuster om kan gaan met de dovenmaatschappij die er ook mag zijn. Dit doe ik door middel van het aanbieden van workshops en trainingen.

Maar er is meer! Daarom kun je ook kiezen uit extra aanbod dat SpeciTaal kan leveren. Naast het creëren van verbinding, wil ik ook mensen enthousiasmeren of aansturen. Deze extra diensten zijn gebaseerd op advies en aansturing. Het is fijn, maar waar nodig ook belangrijk, om de juiste ondersteuning aan te kunnen bieden op gebied van doof-zijn, dovencultuur en/of gebarentaal. Wel blijf ik iedere keer kijken naar het belang van elke vraag en aanbod. Dit moet goed passen bij de missie en visie van SpeciTaal; namelijk het durven aangaan van verbinding als taal (opeens) anders is.

Je zult merken dat het extra aanbod ook bestaat uit online-diensten. Het voordeel hiervan is dat ik deze werkzaamheden op afstand kan uitvoeren. Dit betekent echter ook dat we altijd goed moeten communiceren. Ik kan pas mijn werk uitvoeren, wanneer ik weet wat er precies van mij wordt verwacht. Ook is het voor mij belangrijk dat ik weet wat ik van de klant kan verwachten. Samen staan we immers sterk.

Tekstuele ondersteuning

Onder tekstuele ondersteuning versta ik het volgende:

  • Het schrijven van (pakkende) teksten voor zowel online als offline gebruik.
  • Het nakijken van teksten, waarbij ik het document controleer op taal, structuur en waar nodig ook de rode draad van het hele document. In overleg kan ik meer voor jou betekenen.
  • Het maken van een goede opzet en/of planning waar je aan kunt houden bij het schrijven van eenvoudige teksten of zelfs lange verslagen.

Advies en aansturing

Goede coaching betekent het gevoel krijgen dat je goed wordt ondersteund op diverse (leer)vlakken. Onder advies en aansturing vallen de volgende mogelijkheden:

  • Het geven van adviezen bij bedrijven, organisaties en/of instellingen, bijvoorbeeld omdat er een dove collega komt werken. Ook kan ik persoonlijke adviezen geven.
  • Het creëren van 1-op-1 coaching, waarbij het aandachtspunt wordt bepaald tijdens het opstellen van een plan. Centraal staat hierbij het samenwerken tussen jou en mij.

Deze bovenstaande diensten kan ik in principe altijd voor jou realiseren. Heb jij iets anders in gedachten? Neem dan zeker contact met mij op om jouw ideeën en wensen te bespreken.

Het mooie van SpeciTaal is dat ik binnen twee taalgebieden werk, namelijk Nederlandse Gebarentaal (of Nederlands met Gebaren) en gesproken Nederlands. Dat betekent dat alle afgenomen diensten binnen twee talen kan worden aangeboden.